Όνοματεπώνυμο: Κεντρικό Κατάστημα
Ιουστινιανού 6
Τ.Κ. 54631

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (2310) 260112

FAX:(2310) 280129

e-mail: info@foreignbooks.gr

Εταιρεία :
Πόλη :
Διεύθυνση/Τ.Κ.:
Τηλέφωνο / Fax :
Παρατηρήσεις / Σχόλια :
E-mail :